Tehničke karakteristike:
  • mogućnost regulacije visine i otklona naslona koji se može prilagođavati nagibu tijela ili pričvrstiti u radnom položaju
  • kotači, peterokraka baza
  • boja: crvena